+ და –

ძლიერი მხარეები: 

 • ნიჭიერი
 • პირდაპირი
 • ენერგიული
 • თავდაჯერებული
 • შეუპოვარი
 • სტრატეგიულად მოაზროვნე
 • ქარიზმატული

სუსტი მხარეები:

 • ჯიუტი და დომინანტი
 • არატოლერანტული
 • მოუთმენელი
 • ქედმაღალი
 • უუნარო ემოციების მართვაში
 • ცივი და დაუნდობელი
 • იმპულსური