+ და –

ძლიერი მხარეები: 

 • პრაქტიკული
 • პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე
 • ძალიან ერთგული
 • თბილი
 • კარგად ანაწილებს ფულს
 • მეგობრული
 • ორგანიზებული
 • ტაქტიანი

სუსტი მხარეები:

 • სხვებისგან აღიარებას მოელის
 • ვერ ეგუება კონფლიქტს
 • სხვებს ადანაშაულებს
 • ვერ ეგუება ცვლილებებს
 • მტკივნეულად იღებს კრიტიკას
 • ზედმეტად უანგარო
 • ადარდებს საზოგადოებრივი სტატუსი