+ და –

ძლიერი მხარეები: 

 • კარგი მსმენელი
 • მხარდამჭერი
 • სანდო
 • მოთმინებით სავსე
 • ერთგული
 • პრაქტიკული
 • დაკვირვებული

სუსტი მხარეები:

 • შეიძლება საკუთარი მოთხოვნილებები დაივიწყოს
 • თავმდაბალი და მორცხვი
 • ადვილად სწყინს
 • არ უყვარს ცვლილებები
 • კრიტიკას მტკივნეულად იღებს
 • ზედმეტად ალტრუისტი
 • ვერ ეგუება კონფლიქტს
 • ზედმეტად იტვირთავს საკუთარ თავს