+ და –

ძლიერი მხარეები: 

 • პირდაპირი და გულწრფელი
 • კარგად იცის ფულის გადანაწილება
 • პრაქტიკული
 • ქმნის წესრიგს
 • პასუხისმგებლობის მქონე
 • კარგი მსმენელი
 • ერთგული

უარყოფითი მხარეები:

 • ჯიუტი
 • სურს, ყოველთვის მართალი იყოს
 • განმსჯელი
 • ხშირად უმიზეზოდ ადანაშაულებს თავს
 • ახალ იდეებსა და შემოთავაზებებს ეჭვის თვალით უყურებს
 • ხანდახან შეიძლება უხეში იყოს
 • უჭირს შექება