პიროვნების ტიპები

მეთვალყურე – ESTJ
იდეალისტი – INFP
ინოვატორი – ENFP
ემპათი – INFJ
მენტორი – ENFJ
ანალიტიკოსი – INTP
მოდებატე – ENTP
სტრატეგი – INTJ
შეფი – ENTJ
არტისტი – ISFP
იმპროვიზატორი – ESFP
ვირტუოზი – ISTP
ავანტიურისტი – ESTP
მხარდამჭერი – ISFJ
ენთუზიასტი – ESFJ
პრაგმატისტი – ISTJ