ძლიერი მხარეები: 

 • პირდაპირი
 • ობიექტური
 • ენთუზიაზმით სავსე
 • ორიგინალური
 • დამოუკიდებლად მოაზროვნე
 • კომპეტენტური
 • კრიტიკას ადვილად უმკლავდება

სუსტი მხარეები:

 • ვერ ახერხებს ფულის კარგ მენეჯმენტს
 • შეიძლება აფეთქდეს
 • ვერ გადმოსცემს გრძნობებს
 • არ ენდობა სხვებს
 • არაპრაქტიკული
 • სხვების შეხედულებებს პატივს არ სცემს
 • შეიძლება ექსცენტრიული გახდეს