ძლიერი მხარეები: 

 • თვითგანვითარებაზე ორიენტირებული
 • ენერგიული
 • ორიგინალური
 • იდეების გენერატორი
 • კარგი მოსაუბრე
 • კრეატიული
 • ქარიზმატული
 • ცნობისმოყვარე

სუსტი მხარეები:

 • არაპრაქტიკული
 • უჭირს ფოკუსირება
 • არატოლერანტული
 • დავის მოყვარული
 • ფულთან მიმართებაში რისკიანი
 • არ აქვს თანაგრძნობის უნარი
 • მალე ბეზრდება