ძლიერი მხარეები: 

 • მიმზიდველი
 • პოპულარული
 • კარგად უმკლავდება კრიზისულ სიტუაციებს
 • გართობის მოყვარული და ხელგაშლილი
 • ადვილად იღებს კრიტიკას
 • ორიგინალური
 • პირდაპირი
 • პრაქტიკული

სუსტი მხარეები:

 • უჭირს გრძნობების გამოხატვა
 • ადვილად ბეზრდება
 • მოუთმენელი
 • რისკიანი
 • დაუმორჩილებელი
 • უჭირს ვალდებულებების ერთგულება
 • გრძელვადიანი გეგმების შედგენა უჭირს