ძლიერი მხარეები: 

 • მოსიყვარულე
 • იდეალისტი
 • გონებაგახსნილი
 • კრეატიული
 • ენერგიული
 • შეუძლია სხვების მოტივების „წაკითხვა“
 • თბილი

სუსტი მხარეები:

 • ზედმეტად იდეალისტი
 • ზედმეტად ალტრუისტი
 • არაპრაქტიკული
 • ვერ იღებს კრიტიკას
 • ადვილად სწყინს
 • კონფლიქტს ვერ იტანს
 • ემოციურად რეაგირებს