ძლიერი მხარეები: 

 • მიმზიდველი
 • თავმდაბალი
 • ცნობისმოყვარე
 • კარგი მსმენელი
 • მეგობრული
 • დაკვირვებული
 • ერთგული

სუსტი მხარეები:

 • სასტიკად დამოუკიდებელი
 • არაპროგნოზირებადი
 • ხშირად არ ასრულებს იმას, რასაც იწყებს
 • ადვილად ვარდება სტრესში
 • ზედმეტად კონკურენტული
 • მერყევი თვითშეფასების მქონე
 • თავს არიდებს კრიტიკასა და კონფლიქტს