ძლიერი მხარეები: 

 • პასუხისმგებლობის მქონე
 • ერთგული
 • მტკიცე
 • სანდო
 • უყვარს წესრიგის დამყარება
 • ლიდერული თვისებების მქონე
 • ენთუზიაზმით სავსე
 • ფინანსურ რესურსებს რაციონალურად იყენებს

სუსტი მხარეები:

 • უჭირს გრძნობების გამოხატვა
 • უნდა, ყოველთვის მართალი იყოს
 • უნდა, ყოველთვის აკონტროლებდეს
 • ჯიუტი
 • არასტანდარტულ სიტუაციებში თავს არაკომფორტულად გრძნობს
 • ზედმეტად ადარდებს სოციალური სტატუსი
 • მოდუნება უჭირს